Forskrifter og retningslinjer

Innmålingsinstruks for vann og avløp

På Volue sine nettsider finner du dokumenter på innmålingsinstruks.

Sanitærabonnement for Ørland kommune kommune

Tileggsbestemmelser administrative bestemmelser

Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg

En presisering angående søknadsskjema. I Ørland kommune benyttes et elektronisk søknadsskjema for sanitærsøknader. Det er ansvarlig søker som underskriver skjemaet og som står ansvarlig.