Dialogmøte: Opprydding av spredt avløp

Kommunestyret vedtok i 2020 en tiltaksplan for opprydding av spredt avløp. I forbindelse med dette, inviterte Enhet for plan og forvaltning i Ørland kommune til et dialogmøte med entreprenørene i kommunen. Det møtte om lag 20 entreprenører på møtet.

Enhet for plan og forvaltning arrangerte et dialogmøte med entreprenørene i Ørland kommune med temaet Opprydding av spredt avløp. Kommunestyret vedtok i 2020 en tiltaksplan for opprydding av spredt avløp.
 

Kommunen har startet opp tilsynsarbeidet og bl.a. hatt folkemøter for hus- og hytteeiere i Høybakken og Dynnvika-Val-Sandnesvågen. Det er over 2800 stk. private avløpsanlegg i kommunen og av de utførte tilsyn til nå ser vi at det vil komme en del pålegg om oppgradering av avløpsanlegg da mange er av eldre dato og ikke tilfredsstiller dagens rensekrav. I de neste 10 årene forventes det at det vil bli bygd flere avløpsanlegg enn boliger. Kommunen har også bidratt i å arrangere kurs for entreprenører slik at de er skodd for oppgaven. De aller fleste rør- og graveentreprenører i kommunen har kurset seg opp for at nye avløpsanlegg blir best tilpasset de lokale forholdene på tomta, pengeboka og rensekravene. Som et ledd i dette arrangerte kommunen et dialogmøte med entreprenørene i kommunen om forventet aktivitet i årene som kommer, hvilken standard vi finner på eksisterende avløpsanlegg og hva som vil bli godkjent.

Les mer om opprydding spredt avløp

 

En av deltakerne på dialogmøtet var Anita Hårstad fra Frode Johansen AS. Og hun synes dialogmøtet var veldig positivt. «Vi har også vært på to kurs i regi av Ørland kommune og er allerede godt skolert». Hun trekker fram at det er veldig fint med dialogmøter der man kan stille spørsmål og komme med innspill i et åpent forum. Et direkte resultat av møtet er at Ørland kommune nå invisterer i et infiltrometer som entreprenørene kan låne. «Jeg blir stolt av kommunen, når de greier å være så objektive! Har du sertifiseringene på plass er det et åpent marked for alle – det viser gode holdninger og det er viktig».