Høring på forslagene om forskrifter i skolen

Alle er invitert til å svare på høringen.

Høringsfrist 2.mai, svar sendes til postmottak@orland.kommune.no