Barnehage

Søk barnehageplass?

Visste du at Ørland kommune har hele fire barnehageopptak i året? Kommunen plikter å tilby plass i barnehage (kommunal eller ikke-kommunal) til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene/foresatte ønsker, så lenge barnet er bosatt i kommunen. 

  • For 1.april for oppstart medio august
  • 1.august for oppstart 1. september, 1. oktober og 1. november 
  • 1.oktober for oppstart 1.januar
  • 1.januar for oppstart 1.april


Fra sommeren 2025 vil det være helårsåpent tilbud ved 2 av de kommunale barnehagene, Bekkfaret barnehage og Futura barnehage.

Les mer

Til toppen